Domein
Deze verklaring inzake gegevensbescherming is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de website-exploitant [vul uw contactgegevens in] in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet .
De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet altijd onderhevig kan zijn aan beveiligingslekken. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet haalbaar.

Toegangsgegevens
De exploitant van de website of de aanbieder van de site verzamelt gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden op deze manier vastgelegd:
• Website bezocht
• Tijd van toegang
• Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
• Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
• Browser gebruikt
• Gebruikt besturingssysteem
• IP-adres gebruikt
De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid van deze website.
Gemeenschappelijke browsers bieden de instellingsoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: er is geen garantie dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Omgang met persoonsgegevens
De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.
Persoonsgegevens zijn alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die tot u herleidbaar is, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Gebruikers account
Om via dit aanbod bestellingen te kunnen plaatsen, moet elke klant een met een wachtwoord beveiligd klantaccount aanmaken. Dit omvat een overzicht van geplaatste bestellingen en actieve bestelprocessen. Als u als klant de webshop verlaat, wordt u automatisch uitgelogd.
De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden, tenzij dit door de exploitant zelf is veroorzaakt.
bestelproces
Alle gegevens die de klant in het kader van een orderverwerking invoert, worden opgeslagen. Dit bevat:
• Naam voornaam
• Adres
• Betalingsgegevens
• E-mailadres
De gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor levering of orderverwerking worden doorgegeven aan externe dienstverleners. Zodra de opslag van uw gegevens niet langer nodig of wettelijk verplicht is, worden deze verwijderd.

Omgaan met contactgegevens
Als u contact opneemt met de websitebeheerder via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.
Omgaan met opmerkingen en bijdragen
Als u een bijdrage of opmerking achterlaat op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is voor de veiligheid van de websitebeheerder: als uw tekst in strijd is met de wet, wil hij uw identiteit kunnen achterhalen.